Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet i alla dess former är ett ledord i vår verksamhet och vi vill vara med och bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.  

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom att hela tiden se över byggprocessen, våra byggmaterial och utvecklar och förenklar det dagliga arbetet, tillsammans med våra medarbetare.
 

Byggmaterial med historia

Vi väljer andrahand i förstahand för miljön, klimatet och ekonomin.  
Vi på YourSpace försöker i möjligaste mån ta tillvara på befintligt byggmaterial eller köpa återbrukat material. Exempelvis så är de flesta av våra förrådsdörrar återbrukade. I Mjölby är våra förrådsdörrar från Svenska kyrkan i Uppsala och entrédörrarna kommer ifrån en ombyggnad i Arboga.  

 

Naturliga byggmaterial

Vi strävar ständigt efter att använda produkter som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför bygger vi våra fastigheter uteslutande med trämaterial. Trä som byggmaterial är ett av de bäst beprövade och mest miljövänliga byggmaterialen som finns. Det har utmärkta naturliga fördelar så som förmågan att hantera fukt, ger ett högt brandmotstånd, är CO2 neutralt och är en helt förnyelsebar råvara. Exempelvis så är den cellulosaisolering vi använder baserad på tidningspapper vilket betyder att grundråvaran är trä. Även byggnadsisoleringen är i huvudsak baserad på träfiber tillverkad av granflis. Isoleringen är extra ljuddämpande, behaglig att arbeta med och åldringsbeständig. Helt enkelt både bra för miljön, våra kunder och vår personal.
 

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete:

 

Återvinning och sortering av avfall

Vi jobbar aktivt med att ta ansvar för det avfall som uppstår i vårt dagliga arbete och är noga med att välja återvinningsbara alternativ och att sortera avfallet.  
 

Vår personal

Personalen är vår viktigaste tillgång. Hela idén bakom YourSpace som arbetsplats är och har alltid varit schysta villkor och trygga anställningar. Det leder till att vi behåller vår kompetenta personal, kan leverera våra tjänster med högsta kvalitet, och utveckla vårt arbetssätt tillsammans med våra anställda under tid.

Contact